Bonus u povinného ručení, odměna za zodpovědnost

0

Ceny povinného ručení se mohou lišit tisíce korun. To co činí největší rozdíl, však není výkon či stáří auta, ale zodpovědnost a bezpečnost jízdy řidiče.

Od začátku trvání pojištění se totiž řidiči zvyšuje sleva na pojištění, tak zvaně Bonus, nebo naopak snižuje, Malus. Sleva přitom může dosáhnout až 65% srážky ceny a bude narůstat do té doby, co řidič dokáže jezdit bez nehody, nebo nedosáhne její maximální výše.

Z aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro Wüstenrot vyplývá, že celá pětina uživatelů netuší, že nějaké bonusy či malusy existují a další dvě pětiny o nich sice slyšely, ale o jejich fungování nemají žádnou představu.

Systém bonusů a malusů přitom není složitý a je vysoce motivační.  U naší pojišťovny AXA bonus narůstá o 10 % s dosažením každého dalšího cenového pásma, slevy 50 % je přitom možné dosáhnout už za 7 let.

Stupeň bonusu Rozhodní doba (v měsících) Sleva/přirážka
B7 120 a víc -65%
B6 96 až 119 -60%
B5 84 až 95 -50%
B4 72 až 83 -40%
B3 60 až 71 -30%
B2 48 až 59 -20%
B1 24 až 47 -10%
B0 0 až 23 0%

Sleva na pojištění je snadno převoditelná z banky na banku a dokonce i z povinného pojištění na havarijní. Díky evidenci v databázi České kanceláře pojistitelů se vám celé rozhodné období převede plně automaticky, bez dalšího papírování s vaší předešlou bankou.

Pouhý převod přitom může při správném výběru pojišťovny znamenat nárůst bonusu až několik desítek procent. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.axa.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here