Bonus u povinného ručení, odměna za zodpovědnost

0

Ceny povinného ručení se mohou lišit tisíce korun. To co činí největší rozdíl, však není výkon či stáří auta, ale zodpovědnost a bezpečnost jízdy řidiče.

Od začátku trvání pojištění se totiž řidiči zvyšuje sleva na pojištění, tak zvaně Bonus, nebo naopak snižuje, Malus. Sleva přitom může dosáhnout až 65% srážky ceny a bude narůstat do té doby, co řidič dokáže jezdit bez nehody, nebo nedosáhne její maximální výše.

Z aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro Wüstenrot vyplývá, že celá pětina uživatelů netuší, že nějaké bonusy či malusy existují a další dvě pětiny o nich sice slyšely, ale o jejich fungování nemají žádnou představu.

Systém bonusů a malusů přitom není složitý a je vysoce motivační.  U naší pojišťovny AXA bonus narůstá o 10 % s dosažením každého dalšího cenového pásma, slevy 50 % je přitom možné dosáhnout už za 7 let.

Stupeň bonusu Rozhodní doba (v měsících) Sleva/přirážka
B7 120 a víc -65%
B6 96 až 119 -60%
B5 84 až 95 -50%
B4 72 až 83 -40%
B3 60 až 71 -30%
B2 48 až 59 -20%
B1 24 až 47 -10%
B0 0 až 23 0%

Sleva na pojištění je snadno převoditelná z banky na banku a dokonce i z povinného pojištění na havarijní. Díky evidenci v databázi České kanceláře pojistitelů se vám celé rozhodné období převede plně automaticky, bez dalšího papírování s vaší předešlou bankou.

Pouhý převod přitom může při správném výběru pojišťovny znamenat nárůst bonusu až několik desítek procent. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.axa.cz.