Ing. Jaroslav Král, ředitel Odboru pojištění vozidel

0

Od roku 2008 sledujete ČSOBP Index nehodovosti. Jak se za uplynulé čtyři roky nehodovost vyvinula?

K zásadním změnám nedochází. Více škod způsobují mladší řidiči, zejména ti  s menší řidičskou zkušeností, vyšší riziko též nesou řidiči  z větších měst. V oblasti povinného ručení zaznamenáváme trvalý růst nároku spojených s odškodněním škod způsobených na zdraví třetích osob.

ČSOB Pojišťovna pravidelně sestavuje žebříček nehodovosti podle okresů. Kde se letos bouralo nejvíce?

Nejvíce škod způsobují každoročně řidiči z hlavního města. Ve statistikách ČSOB Pojišťovny je však v prvém pololetí letošního roku předběhli řidiči z Ostravy

Po delší době se motoristé z Ostravy dostali před motoristy z Prahy. Co za tím stojí? Proč se naopak motoristé z Havlíčkova Brodu pravidelně umisťují na opačném konci žebříčku?

Dlouhodobě způsobují více škod řidiči z větších měst a hustě osídlených aglomerací. Ti se samozřejmě nejvíce pohybují v okolí svých domovů, kde v důsledku větší hustoty dopravního provozu dochází častěji k dopravním nehodám. Naopak řidiči z Vysočiny či jiných méně hustěji osídlených regionů způsobují škody výrazně méně častěji.

A když už jsme u nehod a rozdělení podle místa, která silnice v ČR je podle vašich statistik nejnebezpečnější?

I když počet vozidel pojištěných ČSOB Pojišťovnou přesáhl letos hranici půl milionu vozů, nelze z tohoto vzorku přisoudit primát jedné konkrétní silnici. Z důvodu objektivity se zaměřujeme pouze na členění dle jednotlivých okresů. A z nich dopadají výrazně hůře právě hustěji obydlené oblasti/města.

Dokážete určit, jaký podíl z celkového počtu nehod mají motoristé používající vůz s pohonem 4×4? Dá se na základě vašich statistik říci, že motoristé s automobily 4×4 bourají například v zimním období méně?

Tento parametr bohužel nesledujeme. Ze zkušenosti našich likvidátorů je však zřejmé, že takováto auta se umějí lépe vypořádat s náhlými změnami počasí v zimním období (sněhová pokrývka na silnici, námraza…).

Letos v srpnu ČSOB Pojišťovna pojistila jubilejní 500 000 automobil. Jak dlouho se vlastně ČSOB Pojišťovna pojištěním vozidel zabývá?

Povinné ručení sjednáváme od úplného počátku tj. od deregulace tohoto trhu, ke které došlo 1. 1. 2000.  Havarijní pojištění pak nabízíme již od roku 1994.

Když zavzpomínáte na začátky pojišťování vozidel, jak moc se tato služba motoristům změnila?

Pokud zůstaneme u povinného ručení, nabídka služeb klientům je dnes daleko širší než v počátcích. Klienti mají možnost čerpat řadu benefitů, které jsou k pojištění nabízeny zdarma (např. asistenční služby, úrazové pojištění řidičů apod.) nebo si mohou spoustu oblastí k „povinnému ručení“ připojistit (např. riziko odcizení vozidla nebo poškození vozidla v důsledku živelních událostí). Klienti si začínají uvědomovat i riziko vzniku nadstandardně vysokých škod a častěji než dříve volí varianty s limity krytí vyššími než stanovujeme platná legislativa.  Postupně se změnil i přístup pojistitelů k ohodnocení míry rizika a tedy i způsob, jakým se určuje cena pojištění.

S pojištěním bohužel souvisí také pojistné podvody. Jak se za dobu vašeho působení změnily triky podvodníků? V čem jsou sofistikovanější, modernější?

Způsoby, jak se klienti snaží oklamat pojistitele, se v čase zase tolik nemění. Větší pokrok vidím v možnostech pojišťoven podvody odhalovat. Sofistikované softwarové nástroje napomáhají detekovat události, u nichž skutečné poškození vozu neodpovídá popisovanému nehodovému ději. Měřiče tloušťky laku obratem vyhodnotí, zda se jedná o původní nebo již jednou opravovanou část karoserie atd.

Čeští občané jsou pověstní tím, že si vždy najdou nějakou tu kličku jak obejít daná pravidla. Jak si stojí Česká republika z hlediska pojistných podvodů v Evropě?

Celoevropská srovnání bohužel nemáme k dispozici. Ze zkušeností s diskuzí se zahraničními kolegy je však evidentní, že pojistné podvody jsou problémem všude. Jen se třeba liší v tom, jaké se kde dělají. Zatímco v České republice jsou to dlouhodobě podvody spojené s auty, tak například ve Francii zase fingované krádeže zavazadel na letištích atd.

Další záležitost, kterou se ČSOB Pojišťovna zabývá, je povinné ručení. Při výpočtu údajně berete v potaz více charakteristiku řidiče a méně jeho auto. Mohli byste trochu přiblížit, jakým způsobem povinné ručení vypočítáváte, respektive podle čeho se určuje ona „charakteristika řidiče“?

Při určení ceny povinného ručení je pro nás důležitá předchozí bezeškodní historie řidiče (tu vždy ověřujeme v databázi České kanceláře pojistitelů) , jeho věk a velikost obce v níž žije. Poslední parametr je spojen s vozidlem a u osobních aut se zajímáme o jeho výkon.

Při výpočtu tedy hraje jednu z hlavních rolí místo řidiče, škodní historie a věk. Jak se mění cena za povinné ručení s průběhem věku?

Nejvíce rizikoví jsou nejmladší řidiči do 21 let. S rostoucím věkem míra rizika klesá, klienty nad  30 let považujeme za nejméně rizikové. U lidí vyššího věku pak přirozeně klesá kvalita smyslového vnímání i rychlost reakcí  a riziko, že způsobí nějakou nehodu opět roste.

Jak vypadá řidič, který platí nejnižší povinné ručení (odkud je, kolik mu je atd..) Hraje při výpočtu ceny nějakou roli také to, zda jde o řidiče nebo řidičku?

Jedná se o sobu ve věku 30 až 54 let, z malé obce a především minimálně osmi lety na silnicích bez nehody. Genderové hledisko dle evropské legislativy uplatňovat nesmíme.

V případě automobilu je nejdůležitější jeho výkon. Vždy mě zajímalo, proč to je právě tato hodnota. Samotný výkon přece ještě neurčuje to, zda je auto rychlé nebo sportovní. Například takový Range Rover Evoque s naftovým motorem SD4 o výkonu 190 koní je něco úplně jiného než například Clio RS.

Většina pojistitelů používá pro určení výše pojistného u povinného ručení objem motoru v ccm.  ČSOB Pojišťovna přešla na hodnotu výkonu, která dle našich statistik více odráží skutečné chování vozu na silnici a tedy jeho rizikovost. Správně poukazujete na skutečnost, že i zde existují výrazné rozdíly. Jak již bylo uvedeno, naše cenotvorba však vychází především z osoby řidiče, neboť ten v prvé řadě ovlivňuje, zda vozidlo způsobí jinému škodu či nikoliv. Parametr výkonu má již jen doplňkovou funkci

Je z hlediska povinného ručení výhodnější automobil s pohonem všech kol, který především za špatného počasí by měl být „bezpečnější“. Je také tato vlastnost zahrnuta do výpočtu výše povinného ručení? Případně jaký je cenový rozdíl mezi pohonem 4×2 a 4×4.

Nevím o žádném pojistiteli na trhu v ČR, který by toto kritérium využíval.

Není to tak dávno, co ČR zasáhlo několik větších či menší katastrof. Na mysli mám povodně nebo například rozsáhlé kroupy, které zdemolovaly část Prahy a mimochodem také mě chytly na silnici, přičemž na testovacím automobilu způsobily škodu za půl milionu Kč. Změnil se po těchto událostech zájem o pojištění proti přírodním živlům?

Nejedná se o masivní změnu, ale určité zvýšení zájmu v této souvislosti evidujeme. Především se jedná o řidiče starších vozidel, kteří nemají uzavřeno havarijní pojištění, přesto by se rádi před následky působení živlů chránili. V reakci na tuto poptávku jsme zavedli možnost připojistit si riziko poškození vozidla živelní událostí k povinnému ručení.

Na závěr jednoduchá otázka. Jaké jsou plány do budoucna. Chystáte něco, na co by se motoristé mohli těšit?

V roce 2011 jsme uvedli na trh zcela nový produkt, jehož zásadní odlišností je určení ceny „povinného ručení“ především podle chování řidiče, nikoliv dle parametrů vozidla. Novinka je prodejně velmi úspěšná a tak nemáme důvod přistupovat k zásadnějším úpravám.